Dysja Gard

SEND:Anfrage/Request/Booking: dysjafjordhytter@gmail.com

Dysja Gard ligg på Vormestrand i Ryfylke i Rogaland. Vormestrand er ei lita grend og ligg til Vindafjorden og så langt mot vest som det er mogleg å koma i Suldal kommune. Tidlegare høyrde Vormestrand til Vikedal kommune som no ligg i Vindafjord. I den tida var det berre mogleg å koma til "Landet" via båt. Grenda har berre 4 gardar. Frå venstre ser me Helland, Vormestrand, Dysja og Østebø.

 

 

 

 

 

 

 Dysja gard. Dei nye hyttene ligg  utafor biletet til høgre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMG 1819 EFFECTS

 SEND:Anfrage/Request/Booking: dysjafjordhytter@gmail.com